edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Rada Rodziców

CZŁONKOWIE I ZARZĄD  RADY RODZICÓW

 

 

Podczas tajnego głosowania został powołany Zarząd Rady Rodziców


Przewodnicząca – Płaksej Barbara
Zastępca – Kołda Agnieszka
Skarbnik – Matuszewska Bożena
Sekretarz – Libor Agnieszka

 

Dnia 21.09.2017r. odbyło się zebranie Nowej Rady Rodziców w skład której wchodzą:


Agnieszka Kołda
Agnieszka Libor
Agnieszka Lipińska
Katarzyna Łychońska-Wysocka
Aleksandra Majak
Ewa Małecka
Bożena Matuszewska
Kamila Mazur
Adam Mikołajczuk
Bożena Majewska
Dorota Odachowska
Renata Panfil
Barbara Płaksej
Anna Szmurło
Agnieszka Weselska

 

Dnia 05.10.2017 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym została powołana Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:


Kamila Mazur
Dorota Odachowska
Anna Szmurło
 

ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl