edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 


21 września 2017 r.   – organizacja roku szkolnego; 

7 grudnia 2017 r.       – powiadomienie o przewidywanej klasyfikacji semestralnej;

1 lutego 2018 r.         – podsumowanie I semestru;

17 maja 2018 r.          – powiadomienie o przewidywanej klasyfikacji

                                        końcoworocznej / końcowej.

ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29

sp@sppelczyce.pl