edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Zebrania

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
 


22 września 2018 r.   – organizacja roku szkolnego; 

13 grudnia 2018 r.     – powiadomienie o przewidywanej klasyfikacji semestralnej;

21 lutego 2019 r.       – podsumowanie I semestru, informacja dotycząca wyników                                            próbnych egzaminów ósmoklasisty/gimnazjalnych,

                                        spotkanie z terapeutą na temat zachowań ryzykownych                                                  dzieci i młodzieży

16 maja 2019 r.          – powiadomienie o przewidywanej klasyfikacji

                                        końcoworocznej / końcowej.

ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl