W piątek 19.10.2018 r. odwiedzili nas ratownicy WOPR-u, aby przypomnieć naszym uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy. Pamiętamy ich wizytę na przedwakacyjnym festynie rodzinnym, podczas którego również uczyli nas i innych uczestników festynu tych samych pozytywnych zachowań. Mimo to ucieszyliśmy się z ich wizyty i chętnie przypomnieliśmy sobie to, co najważniejsze w ratowaniu drugiego człowieka. Na zajęciach omówiono schematy bezpiecznego podchodzenia do poszkodowanego, oceny przytomności, wezwania pomocy, metody udrażniania dróg oddechowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję bezpieczną oraz praktycznie przeprowadzono ćwiczenia z każdym z uczestników. Praktyczne zajęcia na fantomach ujawniły braki, ale również wysoką wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy naszych uczniów. Za wielkie zaangażowanie i poświecony czas dziękujemy WOPR-owcom i już deklarujemy chęć udziału w podobnych inicjatywach.

 


Tekst: Paweł Gauden
 

Zdjęcia: Kamila Mazur

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

28 października 2018
„BŁĘKITNY PATROL” – WOPR uczy

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska