ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Kompetencje przyrodnicze

W ramach zajęć „Kompetencje przyrodnicze” prowadzone są zajęcia rozwijające z przyrody  z uczniami klasy V b (tu: ćwiczenia z mapami administracyjnymi miast Polski) oraz zajęcia wyrównawcze z przyrody, również z uczniami klasy V b (tu: praca z przewodnikami Parków Narodowych Polski).

 

Bogdan Kwiatkowski