ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Władze Szkoły

Dyrektor szkoły         – mgr Alicja Burda
Wicedyrektor               – mgr Edyta Smulczyńska
Organ prowadzący   – Gmina Pełczyce
Organ nadzorujący   – Kuratorium Oświaty w Szczecinie