Dyrektor szkoły         – mgr Alicja Burda
Wicedyrektor               – mgr Edyta Smulczyńska
Organ prowadzący   – Gmina Pełczyce
Organ nadzorujący   – Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Władze Szkoły

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska