W roku szkolnym 2018/2019, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, odbywają się zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne (Zadanie: indywidualizacja nauczania). Prowadzone są one dwa razy w tygodniu. Bierze w nich udział pięcioro uczniów z klas V oraz pięcioro uczniów z klas VI-VII (dwie grupy).
Głównym celem zajęć jest usunięcie przyczyn i objawów trudności w uczeniu się. Uczniowie poznają i utrwalają zasady pisowni języka polskiego, rozwijają umiejętności poprawnego pisania, wzbogacają zakres słownictwa, usprawniają technikę czytania, wzmacniają analizatory, stymulują i usprawniają procesy percepcyjno-motoryczne, pamięci, logicznego myślenia, koncentracji uwagi. Na zajęciach panuje atmosfera sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. Uczniowie odnoszą sukcesy w pokonywaniu trudności, wzmacniają wiarę we własne możliwości, podwyższają samoocenę oraz motywację do nauki. A wszystko po to, by pokonać trudności w czytaniu i pisaniu.

 

Edyta Smulczyńska

Zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska