ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Rada Rodziców

CZŁONKOWIE I ZARZĄD  RADY RODZICÓW

 

 

Podczas tajnego głosowania został powołany Zarząd Rady Rodziców


Przewodnicząca – Płaksej Barbara
Zastępca – Kołda Agnieszka
Skarbnik – Matuszewska Bożena
Sekretarz – Libor Agnieszka

 

Dnia 22.09.2018r. odbyło się zebranie Nowej Rady Rodziców w skład której wchodzą:

Katarzyna Bil
Izabela Szubka
Agnieszka Kołda
Barbara Płaksej
Agnieszka Libor
Anna Szmurło
Bożena Matuszewska
Anna Ikiert
Katarzyna Łychońska-Wysocka
Kamila Mazur
Agnieszka Weselska
Agnieszka Panowicz 
Renata Panfil
Ewelina Mazur – Dylik
Aleksandra Majek
Bogusława Nieruchaj

 

 

Dnia 04.10.2018 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym została powołana Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:


Kamila Mazur
Izabela Szubka
Anna Szmurło