CZŁONKOWIE I ZARZĄD  RADY RODZICÓW

 

 

Podczas tajnego głosowania został powołany Zarząd Rady Rodziców


Przewodnicząca – Barbara Płaksej
Zastępca – Izabela Szubka

Skarbnik – Bożena Matuszewska
Sekretarz – Katarzyna Bil

 

Dnia 22.09.2022r. odbyło się zebranie Nowej Rady Rodziców w skład której wchodzą:

 

 1. Bil Katarzyna 

 2. Dratwińska Emila

 3. Jabłońska Joanna 

 4. Kaczmarek Julita 

 5. Kieszkowska Agnieszka 

 6. Kozioł Elżbieta 

 7. Lewicka Anna

 8. Lubecka Monika

 9. Matuszewska Bożena 

 10. Płaksej Barbara 

 11. Szmurło Anna 

 12. Szubka Izabela

 13. Turczyk Marta

 

Dnia 22.09.2022 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców na którym została powołana Komisja Rewizyjna w skład której wchodzą:


Julita Kaczmarek
Anna Szmurło
Marta Turczyk

Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska