- dyrektor, doradztwo zawodowe

- wicedyrektor, język polski, język polski dla obcokrajowców

- matematyka, świetlica

- wychowanie fizyczne

- informatyka, technika, EDB

- edukacja wczesnoszkolna

- religia, wychowanie do życia w rodzinie

- język niemiecki, angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

   terapia pedagogiczna

- język polski, biblioteka

 

- informatyka, świetlica

- urlop dla poratowania zdrowia

- edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

 

- zespół tańca nowoczesnego „Top dance”, świetlica

- historia, wiedza o społeczeństwie

- pedagog, pedagog specjalny, zaj. korekcyjno-kompensacyjne

- wiedza o społeczeństwie

 

- edukacja wczesnoszkolna

 

- język angielski, muzyka

- świetlica

- biologia

- nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

- wychowanie fizyczne, geografia, przyroda

- język polski, terapia logopedyczna, zaj. rewalidacyjne

- chemia

- psycholog

- urlop dla poratowania zdrowia

- edukacja wczesnoszkolna, socjoterapia,

   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- edukacja wczesnoszkolna, plastyka

- biblioteka, język polski dla obcokrajowców

- edukacja wczesnoszkolna, chemia

- urlop dla poratowania zdrowia

- urlop dla poratowania zdrowia 

- fizyka, matematyka  

 

1. Burda Alicja

2. Smulczyńska Edyta 

3. Aksamit-Sowińska Agnieszka

4. Diaków Michał 

5. Gauden Paweł 

6. Goławska Anna

7. Jagiełło Barbara

8.  Juszczak Alicja

 

9. Kaczmarek-Wodonos Małgorzata

10. Krzyśko Maciej

11. Kurak Bożena

12. Kurkiewicz Magdalena

13. Luisetto Marzena

14. Łukjańczyk Monika

15. Matys Katarzyna

16. Musik Mirosław

17. Panowicz Daria

 

18. Piotrowska Marta

19. Przybył Marta

20. Rosenkiewicz Danuta

21. Sieniawska Anna

22. Sitarz Marcin

23. Sitasz Alina

24. Skrodzka - Łuciów Ewelina

25. Sopińska Blanka

26. Śliczniak Katarzyna

27. Tarczyńska Agnieszka

 

28. Tyrpa Mariola

29. Worach Wanda

30. Zaczkiewicz Karolina

31. Zduńczyk Katarzyna

32. Zielińska Wioletta

33. Ziemlewski Paweł

 

Nauczyciele

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

sp@sppelczyce.pl

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska