ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele

1. Burda Alicja

2. Smulczyńska Edyta 

3. Aksamit-Sowińska Agnieszka 

4. Diaków Michał 

5. Gauden Paweł 

6. Jagiełło Barbara

7.  Juszczak Alicja

8. Kaczmarek-Wodonos Małgorzata

9. Kołodziejski Paweł    

10. Krzyśko Maciej 

11. Kurak Bożena 

12. Kurkiewicz Magdalena

13. Kwiatkowski Bogdan 

14. Luisetto Marzena 

15. Łukjańczyk Monika

16. Matys Katarzyna

17. Musik Mirosław

18. Nowak Dobrosława

19. Olech Teresa 

20. Piotrowska Elżbieta 

21. Piotrowska Marta

22. Przybył Marta

23. Sieniawska Anna 

24. Sitarz Marcin

25. Sitasz Alina 

26. Skrodzka-Łuciów Ewelina

27. Śliczniak Katarzyna

28. Tarczyńska Agnieszka

29. Tyrpa Mariola 

30. Worach Wanda

31. Zaczkiewicz Katarzyna 

32. Zduńczyk Katarzyna 

33. Zielińska Wioletta 

34. Ziemlewski Paweł

35. Złota Elżbieta

- dyrektor, doradztwo zawodowe

- wicedyrektor, język polski, terapia pedagogiczna

- matematyka

- wychowanie fizyczne

- informatyka, technika

- religia, wychowanie do życia w rodzinie

- język niemiecki, angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- język polski, świetlica

- religia

- informatyka

- język polski, świetlica

- edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne 

- urlop dla poratowania zdrowia

- zespół tańca nowoczesnego „Top dance”

- historia

- pedagog szkolny, terapia logopedyczna

- wiedza o społeczeństwie

- wychowanie fizyczne, biologua

- edukacja wczesnoszkolna

- chemia

- język angielski

- urlop wychowawczy

- świetlica

- wychowanie fizyczne, geografia

- język polski, terapia logopedyczna

- przyroda

- edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne

- edukacja wczesnoszkolna

- urlop dla poratowania zdrowia

- urlop dla poratowania zdrowia

- biblioteka

- muzyka, plastyka, świetlica  

- edukacja wczesnoszkolna 

- fizyka, matematyka

- edukacja wczesnoszkolna