ul. Kościelna 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Nauczyciele

1. Burda Alicja

2. Smulczyńska Edyta 

3. Aksamit-Sowińska Agnieszka

4. ks. Babicki Maciej

5. Diaków Michał 

6. Gauden Paweł 

7. Jagiełło Barbara

8.  Juszczak Alicja

9. Kaczmarek-Wodonos Małgorzata

10. Krzyśko Maciej

11. Kurak Bożena

12. Kurkiewicz Magdalena

13. Luisetto Marzena

14. Łukjańczyk Monika

15. Matys Katarzyna

16. Musik Mirosław

17. Olech Teresa

18. Piotrowska Elżbieta

19. Piotrowska Marta

20. Przybył Marta

21. Rosenkiewicz Danuta

22. Sieniawska Anna

23. Sitarz Marcin

24. Sitasz Alina

25. Szwedziak-Żuk Michalina

26. Śliczniak Katarzyna

27. Tarczyńska Agnieszka

28. Tyrpa Mariola

29. Worach Wanda

30. Zaczkiewicz Karolina

31. Zduńczyk Katarzyna

32. Zielińska Wioletta

33. Ziemlewski Paweł

 

- dyrektor, doradztwo zawodowe

- wicedyrektor, język polski

- urlop dla poratowania zdrowia

- religia

- wychowanie fizyczne

- informatyka, technika, EDB

- religia, wychowanie do życia w rodzinie, zaj. rewalidacyjne

- język niemiecki, angielski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- urlop dla poratowania zdrowia

 

- informatyka, świetlica

- język polski, świetlica

- edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne 

 

- zespół tańca nowoczesnego „Top dance”, świetlica

- historia, wiedza o społeczeństwie

- pedagog szkolny, terapia logopedyczna, zaj. rewalidacyjne

- biblioteka

 

- urlop dla poratowania zdrowia

- chemia, biologia

- język angielski

- język angielski

- biologia

- świetlica

- wychowanie fizyczne, geografia, przyroda

- język polski, terapia logopedyczna

- matematyka

- edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne

- edukacja wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne

- edukacja wczesnoszkolna

- biblioteka

- edukacja wczesnoszkolna

- muzyka, plastyka

- edukacja wczesnoszkolna 

- fizyka, matematyka