W roku szkolnym 2018/2019, w ramach projektu „Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”, odbywają się zajęcia ART-u (Treningi Zastępowania Agresji).  Prowadzone są dwa razy w tygodniu przez trenerów: p. Alicję Burdę i p. Wandę Worach. Bierze w nich udział dziesięcioro uczniów z klas czwartych.

Dzieci poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, trenują umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami, kształtują umiejętności prospołeczne ze szczególnym uwzględnieniem postaw asertywnych oraz poznają sposoby wdrażania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

 

Alicja Burda i Wanda Worach

Zajęcia ART-u (Treningi Zastępowania Agresji)

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska