Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „100 pozdrowień z całej Polski”, której głównym celem było upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, promocja regionu, z którego pochodzi szkoła, oraz edukacja uczniów w zakresie wiedzy o swojej „Małej Ojczyźnie”. Uczniowie mieli możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie milionów Polaków w drodze do odzyskania niepodległości. Jednocześnie stu szkołom w stu miastach Polski przesłali pozdrowienia z okazji tego święta, pokazując, że Polacy potrafią czcić święta narodowe w sposób niosący pozytywne przesłania. Propagowali również w ten sposób naszą szkołę i miasto w całym kraju, bo pozdrowienia zawierały krótką notatkę informującą o nadawcy, a widokówka przedstawiała naszą miejscowość. Otrzymane kartki z pozdrowieniami uczniowie systematycznie zamieszczali na dużej mapie konturowej Polski, wcześniej sprawdzając położenie geograficzne miejscowości nadawcy. 

W dobie cyfrowej, kiedy komunikujemy się ze sobą najczęściej za pomocą Internetu czy telefonu, akcja nabrała dodatkowego waloru – przypomniała dzieciom tradycyjną formę komunikacji, jaką jest kartka pocztowa.

 

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pełczycach oraz Zarządowi Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Ala i As” w Pełczycach za wsparcie finansowe akcji…

 

Wdzięczni Uczniowie wraz z organizatorką Aliną Sitasz

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

15 listopada 2018
100 pozdrowień z całej Polski

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska