ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Akcja środowiskowa
20 marca 2019

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do akcji środowiskowej „Dzień Dawcy Szpiku dla Agatki i Innych” w dniach 11 – 12. 03. 2019 r. odbyły się spotkania młodzieży z panią Agnieszką Weselską, która jest honorowym dawcą szpiku oraz widnieje w Bazie Dawców Szpiku Fundacji DKMS. Prelekcję rozpoczęły krótkie filmiki o tym, jak ważna w naszym życiu jest empatia, altruizm czy chęć niesienia pomocy innym. Ponadto dzieci poznały historię pani Agnieszki, która w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o tym, jak pomogła osobie chorej na białaczkę limfoblastyczną. W tych krótkich spotkaniach uczniowie mogli wzbogacić swoją wiedzę o nowotworach krwi i innych chorobach cywilizacyjnych oraz o sposobie walki z nimi, a liczba pytań do prowadzącej spotkanie świadczyła o dojrzałości i wrażliwości młodych ludzi na tak trudne tematy. 

 

 

Agnieszka Aksamit-Sowińska