W pierwszym tygodniu nauki pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym z policjantami z posterunku policji w Pełczycach, podczas którego mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię, zachowaniu się na przejściach dla pieszych. 


Nasi goście zwrócili szczególną uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze oraz  sposoby ich unikania lub pokonywania problemów. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełnią elementy odblaskowe. 


W trakcie spotkania dzielnicowi przypomnieli zasady, które należy stosować w kontaktach z obcymi oraz sposoby reagowania w sytuacjach zagrażających  życiu nie tylko własnemu, ale i innych. 


Uczniowie aktywnie brali udział w dyskusji, zadając pytania oraz dzieląc się ogromną wiedzą związaną z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa. 
               

Brawo Pierwszaki - egzamin zdany wzorowo!
 

pedagog Katarzyna Matys

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

08 września 2023
Bezpieczeństwo - pierwsza klasa!

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska