ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Bezpieczne ferie
05 lutego 2020

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

W piątek, 31 stycznia 2020 r.,  uczniowie klasy III a zaprosili społeczność szkolną na apel  dotyczący  przestrzegania bezpieczeństwa podczas ferii. Dzieci zaprezentowały wiersze,  w dowcipny sposób ukazujące skutki niewłaściwego zachowania na drodze. Przypomniały znaczenie znaków drogowych i zaśpiewały  o nich piosenkę. Na koniec odczytały „Kodeks postępowania w czasie zimy”, którego wydruk  rozdały swoim koleżankom i kolegom.

 

 

 

Wychowawczyni Teresa Olech