17 września to rocznica napaści ZSRR na Polskę (od tego dnia zaczęły się pierwsze wywózki polskich rodzin na Sybir). Aby upamiętnić te wydarzenia, w kościele w Pełczycach odbyło się uroczyste przedstawienie pt. „Sybir – miejsce wiecznej pamięci”, poświęcone Sybirakom. Przygotowała je grupa „Alibaśki” pod okiem pani Barbary Jagiełło. Uczniowie wspominali, jak wyglądały wywózki, życie Polaków na tej nieludzkiej ziemi. Większość z wywiezionych zmarła z powodu głodu, mrozu i wycieńczenia, tylko nielicznym udało się powrócić do ojczyzny. Uczniowie na zakończenie występu zostali nagrodzeni brawami. Po występie odbyła się Msza Święta, którą odprawił ksiądz proboszcz Henryk Raźniewski. Po Mszy Św. członkowie Koła Sybiraków i przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Pełczycach złożyli kwiaty, a młodzież zapaliła znicze przy pomniku Sybiraka.
 

Tekst: Mateusz Kozioł
Zdjęcia: Barbara Jagiełło

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

10 października 2017
Dzień Sybiraka 

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska