Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu młodemu człowiekowi. Praw nie można dziecka pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji  władza - jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić najmłodszym  możliwość korzystania z przysługujących im praw. Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka. Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku, zobowiązała się do realizacji postanowień i respektowania praw dziecka w niej zawartych. Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział: Dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, tylko człowiekiem, w związku z tym tak samo jak dorosłym, dzieciom również przysługują prawa.
Dnia 20 listopada 2020 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w ramach  którego dla  wszystkich uczniów pani pedagog zorganizowała zdalną akcję edukacyjną w formie prezentacji multimedialnych, quizów, filmików, piosenek. Myślą  przewodnią  akcji  była  popularyzacja praw dziecka, podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat ochrony prawnej przysługującej im z racji bycia niepełnoletnim członkiem   społeczeństwa polskiego oraz uwrażliwienie na potrzeby dzieci  z całego świata, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.     

 

W tym roku uczniowie klas IV-VII wzięli także udział w XIV Ogólnopolskim  Festiwalu UNICEF organizowanym  przez Szkołę  Podstawową  im.  UNICEF  w  Szczecinie. W konkursie plastycznym ,,Świat Praw Dziecka Widziany Oczyma Dzieci”  - wyróżnienie  zdobyła Lena Krzemińska z klasy IV.

Opiekunowie: K. Matys, K. Zduńczyk

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

15 grudnia 2020
Dzieci też mają swoje prawa!

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska