ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Dzień Edukacji Narodowej
23 października 2018

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

W poniedziałek, 15 października 2018 r., z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole uroczysty apel. Uczniowie klasy IV b, pod czujnym okiem p. Alicji Juszczak, śpiewali i recytowali, dziękując nauczycielom i innym pracownikom szkoły za trud, jaki wkładają w nauczanie i wychowywanie dzieci oraz młodzieży. Występ uświetniły popisy taneczne uczniów zrzeszonych w zespole tanecznym Top Dance, instruktorem którego jest p. Marzena Luisetto. 


Minutą ciszy uczciliśmy pamięć nieżyjących już pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach.


W uroczystościach brali udział uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele obsługi i administracji, emerytowani pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: Burmistrz Pełczyc, Przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach, Proboszcz tutejszej parafii. Miłym, i „słodkim”, akcentem okazały się podziękowania od Rady Rodziców oraz Samorządów Uczniowskich. 

 

 

Tekst: Edyta Smulczyńska

Zdjęcia: Dobrosława Nowak