ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Dzień Edukacji Narodowej
15 października 2019

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach 14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Burmistrz Pełczyc - Mirosław Kluk, Prezes ZNP - Paweł Gauden, emerytowani nauczyciele, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie.

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Dyrektor Szkoły - Alicja Burda, która w swoim przemówieniu, nawiązując do genezy święta, podkreśliła, jak szczególną rolę odgrywa nauczyciel w kształtowaniu młodego pokolenia, mówiła o powołaniu i misji, jaką ma do spełnienia pedagog. Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i życzeń płynących z ust Pani Dyrektor, a piękną mowę zwieńczyły słowa „świeżej” noblistki Olgi Tokarczuk: „Nauczyciele są dla społeczeństw trampoliną do lepszego jutra. Kiedy są pełni pasji i energii, dostrzegą talenty w uczniach, będą ich wspierać i ciągnąć w górę, a wtedy może narodzić się siła, która pchnie świat do przodu. (…)”           
Usłyszeliśmy również słowa podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów i szkoły z ust Burmistrza Pełczyc i Prezesa ZNP.

 

Dzień ten jest też przyczynkiem do wspomnień o nauczycielach, których już nie ma wśród nas, czcimy ich pamięć minutą ciszy, a delegacja uczniowska zapala znicz na grobie założycielki szkoły. 

 

Drugą część akademii uświetnił występ uczniów przygotowanych przez panie: Alinę Sitasz, Małgorzatę Kaczmarek-Wodonos, i Magdalenę Kurkiewicz Przedstawienie zostało zamknięte w konwencji koncertu życzeń, podczas którego uczniowie dedykowali pracownikom szkoły poezję, tańce w wykonaniu zespołu Top Dance pod kierunkiem pani Marzeny Luisetto, oraz  piosenki  śpiewane przez  zespół wokalny Akord, którego opiekunem jest pani Katarzyna Zduńczyk. Młodzi artyści piosenką, słowem i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień. Dużo miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud, poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

 

 

Tekst: Małgorzata Kaczmarek – Wodonos
Zdjęcia: Dobrosława Nowak