Dnia 29 maja 2024 r. siódmoklasiści wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym „Edukacja z wojskiem”. Program został przygotowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń w polskich szkołach. Jego głównym celem i założeniem jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków oraz umiejętności z zakresu obrony a także ochrony ludności. 

 

Szkolenie łączyło teorię i praktykę. Zawierało treści z pogranicza: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m. in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania, udzielania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali i brali czynny udział w szkoleniu, za co zostali pochwaleni przez samych żołnierzy. 


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach otrzymała Certyfikat potwierdzający udział w programie, który został złożony na ręce pani Dyrektor, a imienne Certyfikaty uczestnictwa wręczył każdemu uczniowi sam pan sierżant.

 

Tekst i zdjęcia: Alicja Juszczak

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

04 czerwca 2024
EDUKACJA Z WOJSKIEM

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska