Pierwszy dzień egzaminów za ósmoklasistami. Dziś zmierzą się z matematyką. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego (twierdzą, że był łatwy), w czwartek będą się zmagać z językiem obcym, pełczycka młodzież – z angielskim i niemieckim. Do egzaminu ósmoklasisty w tym roku przystąpiło 38 uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. 


Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Zaświadczenia o wynikach uczniowie otrzymają 6 lipca. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

 

Ósmoklasiści, powodzenia!

 

 

 

Edyta Smulczyńska

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

24 maja 2023
Egzamin ósmoklasisty 2023

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska