Współczesna dydaktyka języka polskiego zwraca szczególną uwagę na umiejętność sprawnego przekładu znaków między kodem przekazu słownego a kodem przekazu ikonicznego. Profesor Zenon Uryga, mający niewątpliwe zasługi  na tym polu dydaktyki polonistycznej, tak pisze w swojej książce „Godziny polskiego”:
"Praktyka funkcjonowania mediów uintensywnia te sytuacje – i w sferze nadawania, i w sferze odbioru – rozciągając je na przekazy informacji estetycznych. Oczywisty wpływ obrazowych i akustycznych kodów przekazu treści kulturowych na charakter kontaktu uczniów z literaturą i właśnie na sposoby jej odbierania kieruje uwagę polonistów – nawet gdy pozostają wiernymi strażnikami wartości lektury – na metody, które otwierają się na aktualną praktykę uczestnictwa ludzi w kulturze, lecz zarazem wypracowują strategię obrony książki oraz pisanego i mówionego słowa literatury. Metoda przekładu inretsemiotycznego mieści w sobie niewątpliwie te pierwiastki".

 

Bazując na metodyce nauczania języka polskiego, w oparciu o najnowsze metody aktywizacji uczniów w klasie IV miałam okazję przeprowadzić lekcję z czytania poezji. Generalnie uczniowie niezwykle rzadko lubią czytać na lekcjach polskiego poezję. Na pomoc przychodzi tutaj polonistom przekład intersemiotyczny, czyli przełożenie utworu na język muzyki, obraz, film lub spektakl. I to też było przedmiotem naszej lekcji w klasie IV.
 

Na warsztat wzięliśmy fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (zachód słońca). 

 

 

Alina Sitasz

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

05 czerwca 2020
Godzina polskiego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska