Dnia 14 marca  2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Choszcznie podpisano umowę o powierzenie grantu w ramach operacji z poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pomiędzy Liderem Pojezierza a Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Ala i As” w Pełczycach. W imieniu Stowarzyszenia umowę podpisała przewodnicząca p. Inga Majewska oraz zastępca, p. Agnieszka Aksamit – Sowińska.

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” przyznało granty na realizację operacji utworzenia i wyposażenia Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej, którego siedzibą jest Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pełczycach. 

Głównym celem działalności Centrum jest świadczenia usług w zakresie zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych,  doskonalenie nabytej wiedzy, działania na rzecz wsparcia transferu wiedzy, kompetencji i umiejętności mieszkańców poszczególnych gmin poprzez działania inicjujące innowacyjność i kreatywność, angażujące grupy defaworyzowane, integrujące społeczność lokalną.

Powstałe Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej rozpoczęło swoją działalność w marcu 2020 r., w bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie - w czasie pandemii. W związku z tym większość zaplanowanych działań i zadań, zamiast formy warsztatowej, zamieniono na akcje informacyjne, konsultacje online,  telefoniczne oraz zdalne, za pomocą dostępnych narzędzi (programów i aplikacji). 

Dotychczas odbyły się konsultacje telefoniczne z prawnikiem, doradcą księgowym i zawodowym. Ponadto odbyły się warsztaty plastyczne, edukacyjne oraz plenerowe warsztaty taneczne, z poczęstunkiem dla uczestników.

 

Agnieszka Aksamit - Sowińska

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

19 marca 2020
Grant od Lidera Pojezierza

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska