Wspólne śpiewanie kolęd raduje i łączy, a przede wszystkim stanowi istotę okresu Świąt Bożego Narodzenia. W świątecznie ubranej sali gimnastycznej, 19 grudnia, zebrali się uczniowie wraz z rodzicami, panie dyrektorki, nauczyciele oraz zaproszeni goście, by razem kolędować. Koncert został zorganizowany przez klasy ósme, a koordynatorami przedsięwzięcia były panie: Barbara Jagiełło i Katarzyna Matys.
      

Uczniowie każdej klasy zadbali o aranżację muzyczną przygotowanego przez siebie świątecznego utworu. Zaangażowanie, wykonanie każdej z kolęd były sowicie nagradzane gromkimi brawami. Mogliśmy usłyszeć i wspólnie zaśpiewać następujące kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Lulajże, Jezuniu”. Uczniowie klas VI wykonali kolędę „Cicha noc” w języku niemieckim oraz języku angielskim. Mogliśmy również usłyszeć kolędę „Jezus malusieńki” w wykonaniu rodziców. Gospodarze uroczystości wprowadzili w nastrój świąteczny piosenką „Jest taki dzień”. Wspólne śpiewanie kolęd wprowadziło wszystkich w świąteczny czas. 
Na zakończenie spotkania pani dyrektor Alicja Burda złożyła wszystkim życzenia bożonarodzeniowe. Następnie nauczyciele i pracownicy szkoły wykonali przepiękną kolędę „Bóg się rodzi”.
      

Główną ideą naszego spotkania było kultywowanie polskiej tradycji wspólnego kolędowania, ale przede wszystkim była to doskonała okazja do spotkania się całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami i przyjaciółmi szkoły. Organizatorzy tego wydarzenia z całego serca dziękują za przybycie tak licznie zgromadzonej publiczności oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie tego doniosłego wydarzenia. Szczególne podziękowania należą się  przedstawicielce Rady Rodziców – pani  Bożenie Matuszewskiej.

 

Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie zostanie wpisane na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych.
 

Barbara Jagiełło & Katarzyna Matys
Zdjęcia: Twoje Foto

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

14 stycznia 2020
Hej kolęda, kolęda

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska