4 września w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach zainaugurowano rok szkolny 2017/2018. Z dwóch powodów to święto okazało się być szczególnym. Po pierwsze z powodu wdrażanej reformy oświaty, po drugie dlatego, że stanowisko dyrektora placówki objęła nowa Dyrektor pani Alicja Burda, zastępując wieloletniego dyrektora  pana Józefa Piotrowskiego, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Pełczyc pan Mirosław Kluk, przewodniczący Rady Miejskiej pan Marek Szczepanik, prezes ZNP w Pełczycach pan Bogdan Kwiatkowski oraz proboszcz naszej parafii ks. Henryk Raźniewski. Galę poprowadzili: pani Alina Sitasz oraz pan Michał Diaków.

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika będą się uczyły klasy I – VII oraz klasy II-III gimnazjum. Zgodnie z reformą oświaty w klasach pierwszych, czwartych i siódmych będzie wdrażana nowa podstawa programowa.      

Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Dyrektor Szkoły Podstawowej pani Alicja Burda. Szczególne słowa zostały skierowane do uczniów klasy I, którzy rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. W bieżącym roku stali się oni członkami naszej społeczności szkolnej.

Pani Dyrektor wyraziła również nadzieję, że wszyscy uczniowie będą brać aktywny udział w imprezach, konkursach, zawodach sportowych i akcjach charytatywnych, rozsławiając imię naszej placówki. Do współpracy gorąco zachęcała Rodziców.

Następnie pani Dyrektor przedstawiła wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły oraz złożyła życzenia, aby stała się ona miejscem przyjaznym, w którym współpraca w nowym roku szkolnym będzie układać się pomyślnie.

Po okolicznościowych przemówieniach Dyrektor Szkoły, Burmistrza Pełczyc oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom wielu sukcesów i satysfakcji.

 

Tekst: Alina Sitasz

 

Zdjęcia: Agnieszka Aksamit-Sowińska

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

05 września 2017
Inauguracja Roku Szkolnego 2017/18

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska