1 września br. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, odbyła się uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. 
W wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Pełczyc – Mirosław Kluk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Jacek Sowiński.
W wystąpieniach zarówno Pani Dyrektor jak i Pan Burmistrz mówili, że uczniowie powinni sumiennie wypełniać swoje obowiązki i wkładać dużo pracy w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Nauczyciele z kolei winni tworzyć warunki sprzyjające osiąganiu zamierzonych celów. Podkreślono kluczową rolę rodziców we wspomaganiu procesu edukacji.

 

Na zakończenie Burmistrz Pełczyc wręczył mianowania nauczycielom, którzy podczas wakacji zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego.
 

Dyrekcja

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

06 września 2020
Inauguracja roku szkolnego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska