1 września społeczność Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika zainaugurowała nowy rok szkolny 2021/2022. Na  szkolnym  dziedzińcu zorganizowano uroczysty apel połączony z pasowaniem na uczniów pierwszoklasistów. Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor szkoły, Alicja Burda, która wyraziła radość z powrotu do nauki oraz nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie inny aniżeli poprzednie i upłynie już bez żadnych przeszkód wyłącznie w formie stacjonarnej.  Gościem uroczystości był burmistrz  Mirosław Kluk, który życzył wszystkim uczniom powodzenia w nowym roku szkolnym  i samozaparcia w realizacji  marzeń oraz celów poprzez ciągłą i systematyczną naukę, która zaowocuje zarówno bardzo dobrymi ocenami na świadectwie jak i wysokimi wynikami Egzaminu Ósmoklasisty. Dla najmłodszej części szkolnej braci apel ten łączył się z dużą dawką emocji i wrażeń. Pierwszy dzień w szkole to zawsze duże przeżycie, jednak dzięki wsparciu najbliższych nieco zestresowani pierwszoklasiści dzielnie przebrnęli przez swój pierwszy  apel i pasowanie na ucznia. Dzięki symbolicznemu gestowi pani dyrektor stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. 


Podczas apelu Burmistrz wręczył akt mianowania pani Magdalenie Kurkiewicz oraz pogratulował i wręczył pani dyrektor nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy zawodowej. Po zakończonej uroczystości uczniowie rozeszli się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami. 

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Matys

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

06 września 2021
Inauguracja roku szkolnego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska