Dość nietypowo, bo 4 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W apelu inaugurującym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, licznie przybyli rodzice oraz goście: przewodniczący Rady Miejskiej w Pełczycach Marek Sowiński, burmistrz Pełczyc Mirosław Kluk oraz ks. Sebastian Kubiński. Pani dyrektor Alicja Burda podczas przemówienia podkreśliła znaczącą rolę rodziców w motywowaniu uczniów do nauki i spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczniów. Następnie Burmistrz wręczył akt nadania mianowania pani Monice Łukjańczyk. W swym wystąpieniu mówił o ogromnych nakładach i wsparciu edukacji poprzez realizację zadań samorządu oraz planowane projekty. Dla najmłodszych pierwszy dzień szkoły łączył się z dużą dawką emocji i wrażeń. Dzięki symbolicznemu gestowi pasowania stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. 

 

Dyrekcja

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

08 września 2023
Inauguracja roku szkolnego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska