ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Mały Książę inaczej
04 kwietnia 2019

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

W piątek, 29 marca 2019 r., uczniowie klas siódmych mieli okazję uczestniczyć w interaktywnym widowisku multimedialnym Jeszcze zdążę. Mały Książę. Tajemnicze okoliczności literackiej działalności zorganizowanym przez Teatr SHOW z Wrocławia.

 

W części pierwszej widowiska sporządzono profil psychologiczny Małego Księcia. Uczniowie mogli odkryć jego upodobania, cechy charakteru, przypomnieć sobie miejsca, które odwiedził podczas swojej podróży. Poza tym uczestniczyli w  wizji lokalnej, zbieraniu dowodów na niebezpieczną działalność literackiego bohatera. Interpretowali nadawane przez niego sygnały.

 

W drugiej części młodzież została zaproszona do udziału w roli sędziów oceniających pozytywne i negatywne skutki działalności Małego Księcia. Uczniowie wcielali się w postaci prokuratora, obrońcy, rzecznika praw obywatelskich, sędziego, ławy przysięgłych, świadków i biegłych sądowych.

 

Przebieg dochodzenia i sama rozprawa była dokumentowana technikami audiowizualnymi i po zmontowaniu w ciągu 5 tygodni powinna być dostarczona do szkoły jako pamiątka.

 

Interaktywna forma prezentacji treści lektury „Mały Książę” utrwaliła omówiony wcześniej materiał oraz ułatwiła młodzieży jej przyszłe publiczne wystąpienia.

 

Edyta Smulczyńska