W piątek, 29 marca 2019 r., uczniowie klas siódmych mieli okazję uczestniczyć w interaktywnym widowisku multimedialnym Jeszcze zdążę. Mały Książę. Tajemnicze okoliczności literackiej działalności zorganizowanym przez Teatr SHOW z Wrocławia.

 

W części pierwszej widowiska sporządzono profil psychologiczny Małego Księcia. Uczniowie mogli odkryć jego upodobania, cechy charakteru, przypomnieć sobie miejsca, które odwiedził podczas swojej podróży. Poza tym uczestniczyli w  wizji lokalnej, zbieraniu dowodów na niebezpieczną działalność literackiego bohatera. Interpretowali nadawane przez niego sygnały.

 

W drugiej części młodzież została zaproszona do udziału w roli sędziów oceniających pozytywne i negatywne skutki działalności Małego Księcia. Uczniowie wcielali się w postaci prokuratora, obrońcy, rzecznika praw obywatelskich, sędziego, ławy przysięgłych, świadków i biegłych sądowych.

 

Przebieg dochodzenia i sama rozprawa była dokumentowana technikami audiowizualnymi i po zmontowaniu w ciągu 5 tygodni powinna być dostarczona do szkoły jako pamiątka.

 

Interaktywna forma prezentacji treści lektury „Mały Książę” utrwaliła omówiony wcześniej materiał oraz ułatwiła młodzieży jej przyszłe publiczne wystąpienia.

 

Edyta Smulczyńska

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

04 kwietnia 2019
Mały Książę inaczej

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska