W dniach 28. 03 i 29. 03 w  bibliotece odbyły się Szkolne Konkursy „Mistrz Pięknego Czytania”, które mają na celu promowanie czytelnictwa, poprawnego i płynnego czytania wśród uczniów. Organizatorkami konkursów były: p. Wanda Worach i p. Małgorzata Kaczmarek-Wodonos.
W pierwszym terminie wystąpili uczniowie klas 1-3. Konkurs poprowadziła p. Magdalena Kurkiewicz. Każdą klasę reprezentowało troje najlepiej czytających uczniów. Uczestnicy mieli za zadanie przeczytać wskazaną przez komisję stronę z książki:  klasy 1. z lektury „Pierwszaki z kosmosu”, klasy 2. „Detektywa Pozytywkę” i klasy 3. „Mania dziewczyna inna niż wszystkie”.
Po wysłuchaniu czytania przez wszystkich uczestników konkursu jury, w składzie p. Wanda Worach, p. Małgorzata Kaczmarek-Wodonos i p. Anna Sieniawska, oceniało uczestników według ustalonych kryteriów: poprawność i płynność czytanego tekstu, interpunkcja, intonacja głosu, ogólny wyraz artystyczny. A oto  werdykt.


Klasy pierwsze:

 1. Bartosz Stereńczak,
 2. Marcel Graban,
 3. Fabian Rozpędek.

     Wyróżnienie: Franciszek Laskowski.


Klasy drugie:

 1. Julia Śliczniak,
 2. Antoni Lewicki,
 3. Pola Marciniak.

     Wyróżnienie: Wiktor Błaszczak.


Klasy trzecie:

 1. Fabian Dadan,
 2. Anika Gibowska,
 3. Zuzanna Bałdyka

     Wyróżnienie: Kornelia Jaśkowiak.


W dniu następnym odbył się konkurs dla klas starszych 4-6, który poprowadziła p. Małgorzata Kaczmarek-Wodonos. Wzorem wcześniejszego każdą klasę reprezentowało troje uczniów najbieglej i najpiękniej czytających. Przedstawiciele klas czwartych czytali lekturę „Mikołajek”, klasy piąte „Chłopców z Placu Broni”, szóste prezentowały czytanie z powieści „Ten obcy’. 
Jury w składzie: p. Wanda Worach, p. Magdalena Kurkiewicz i p. Anna Sieniawska miało tym razem utrudnione zadanie, bowiem musiało wybrać tylko trzy miejsca z trzech poziomów klas. Komisja pracowała według takich samych kryteriów jak w klasach 1-3. A oto wyniki:

 

 1. ex aequo Pola Juszczak i Michał Świrski,
 2. ex aequo Maria Sitasz i Lena Walaszczyk, 
 3. ex aequo Tomasz Sztylka i Paweł Antczak.

      Wyróżnienie: Lena Drygała.

 

W przerwach pokonkursowych uczniowie mogli poczęstować się ciasteczkami i soczkiem w oczekiwaniu na werdykt.


Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, ponieważ aby wziąć w nim udział, musieli przejść eliminacje klasowe i okazać się najlepszymi czytającymi osobami w klasie. Szczególne słowa uznania kierujemy do zdobywców pierwszych, drugich, trzecich miejsc oraz wyróżnień. Mamy wielką nadzieję, że będziecie coraz więcej i jeszcze piękniej czytać, a wasi koledzy i koleżanki wezmą z was przykład i też częściej odwiedzą naszą bibliotekę, by wypożyczyć książkę, bo żeby czytać pięknie, tak, by chciano nas słuchać, trzeba czytać!
Dziękujemy gorąco wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konkursu.

 

 

Tekst: Małgorzata Kaczmarek – Wodonos
Zdjęcia: Magdalena Kurkiewicz i Małgorzata Kaczmarek-Wodonos

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

04 kwietnia 2023
Mistrz Pięknego Czytania

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska