W lutym w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.


W naszej szkole DBI 2018 obchodziliśmy w dniach 6- 9 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w Internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. 


Podczas obchodów DBI 2018 chcieliśmy  podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony. Podczas obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowany został apel, podczas którego przypomniane zostały uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz omówione zostało zjawisko cyberprzemocy. Na lekcjach informatyki przeprowadzono pogadanki nt. bezpieczeństwa w sieci. Odbył się również międzyszkolny turniej wiedzy o właściwym korzystaniu z zasób Internetu, w którym rywalizowali ze sobą wytypowani uczniowie poszczególnych klas. Nauczyciel informatyki wraz ze szkolnym pedagogiem zorganizowali dla uczniów klas IV-VII szkolny konkurs na hasło promujące bezpieczne korzystanie z Internetu. Laureatów konkursu poznamy niebawem. 

 

 

Tekst: pedagog Katarzyna Matys
 

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

25 lutego 2018
O kulturze szacunku w sieci

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska