ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Ogłoszenie 
01 listopada 2017

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Uwaga!

W dniach: 2-3 listopada 2017 r. od 8:00 do 15:00 czynna będzie świetlica szkolna. 

 

Dyrektor Szkoły
Alicja Burda