ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Ogłoszenie 
17 sierpnia 2018

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Mundurki szkolne w sprzedaży od 20 sierpnia 2018 r. w godzinach 11:00 – 13:00 (I piętro, sala nr 101).