ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Ogłoszenie 
16 marca 2020

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

W związku z obecną sytuacją wszystkie sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną sp@sppelczyce.pl

lub telefonicznie pod numerami:

sekretariat 577 850 847

dyrektor 515 379 661

w godzinach 7:30 – 15:30.

 

Dyrektor Alicja Burda