ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Ogłoszenie
20 marca 2020

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Rodzice, którzy nie złożyli podań do klasy I na rok szkolny 2020/2021, proszeni są o  dostarczanie ich do końca marca w formie elektronicznej:
- skan podania na adres e-mail: sp@sppelczyce.pl
- lub zdjęcie podania na nr telefonu 515 379 661.

 

Podanie musi być podpisane!
Oryginał zgłoszenia razem ze zdjęciem proszę dostarczyć po przywróceniu tradycyjnego trybu pracy szkoły.
Jeśli nie macie Państwo druku podania proszę o kontakt, a my przekażemy je również drogą elektroniczną.


Dyrektor Alicja Burda