Uczniowie naszej szkoły – Maria Sitasz, Michał Świrski oraz Jaśmina Jagiełło oraz Bartosz Szmurło reprezentowali placówkę oraz województwo zachodniopomorskie, w piątek 2 czerwca 2023 r., w XI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. ks. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie, w województwie wielkopolskim. 


Patron konkursu – ksiądz Onufry Kopczyński, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku, to językoznawca, urodzony w Czerniejewie, prekursor badań nad gramatyką polską, autor pierwszego podręcznika gramatyki polskiej dla szkół narodowych. Stąd też odbywający się od jedenastu lat konkurs krasomówczy na cześć i pamięć wielkiego rodaka. Impreza organizowana jest przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie oraz Urząd Miasta Czerniejewo pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, a adresowana do uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych z terenu całej Polski. 


Celem konkursu jest szerzenie idei patrona, czyli rozwijanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, a także rozbudzanie miłości do małej ojczyzny oraz uczuć patriotycznych. Istotą konkursu było przygotowanie przez uczestnika określonego tematu i zaprezentowanie go podczas wystąpienia. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej mieli za zadanie przygotować tekst oratorski związany z treścią dowolnych baśni i legend. Maria i Michał opowiedzieli legendy o Jeziorze Panieńskim, natomiast Jaśmina przedstawiła historię związaną ze spływem kajakowym rzeką Drawą, zapoznając słuchaczy z urokami Drawieńskiego Parku Narodowego. Bartosz zaś zastanawiał się w swoim wystąpieniu oratorskim, co się stało ze społecznością żydowską żyjącą niegdyś w Pełczycach. Uczniowie podczas prezentacji posługiwali się pięknym, barwnym językiem. 


W tegorocznych zmaganiach konkursowych uznanie Jury zdobyli:
 

W kategorii klas IV-VI:

  • Michał ŚWIRSKI, otrzymując I MIEJSCE!
  • Maria SITASZ, II MIEJSCE!
     

W kategorii klas VI-VIII:

  • Jaśmina Jagiełło, II MIEJSCE!


Nad doborem tematów i ich ogólną prezentacją czuwała polonistka Alina Sitasz, przygotowując naszych uczniów do występu.

Podczas przerwy w pojedynku konkursowym jego uczestnicy oraz pozostali goście mieli możliwość obejrzenia i podziwiania wspaniałego Zespołu pałacowo – parkowego w Czerniejewie, o którym przepięknie opowiadał pan przewodnik – miejscowy nauczyciel historii.

 

 

Tekst i zdjęcia: Alina Sitasz

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

08 czerwca 2023
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska