13 listopada  2018 roku w naszej szkole odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Historyczna „Narodziny Niepodległej Polski”, której celem było upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczczenie pamięci osób, którym zawdzięczamy własne, suwerenne państwo. To te osoby w latach 1918-1926 podniosły kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyły warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. W olimpiadzie wzięli udział uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, razem 67 osób. Wyniki olimpiady będą znane do 3 stycznia 2019 roku. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania, a dla najlepszych przewidziano dyplomy grawerowane i dyplomy laureata oraz atrakcyjne nagrody książkowe. 

 

Z kolei 14 listopada 2018 roku została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Mi-tologiczna. Jej celem była popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu. Do olimpiady przystąpiło 20 uczniów szkoły podstawowej i gim-nazjum, którzy rozwiązywali testy o dwóch skalach trudności (poziom I - klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz poziom II - klasy VII-VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum). Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzyma dyplom uznania. Dla najlep-szych przewidziano dyplomy grawerowane i dyplomy laureata oraz atrakcyjne nagrody książ-kowe, a wyniki poznamy do 4 stycznia 2019 roku.

 

 

Tekst: organizator olimpiad – Monika Łukjańczyk
Zdjęcia: Monika Łukjańczyk, Edyta Smulczyńska

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

18 listopada 2018
Ogólnopolskie Olimpiady Historyczne

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska