ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Opłata za obiady
29 września 2018

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Opłata za obiady - miesiąc PAŹDZIERNIK 2018 r.

 

Zupa                     22 zł

II danie                 88 zł

Cały obiad          110 zł

.