ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Pasowanie na czytelnika 
22 października 2019

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

18 października 2019 roku, uczniowie klas I a i I b naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej.

Dzieci obejrzały krótką inscenizację, w której prezentowały się postaci z bajek i zadawały dzieciom zagadki związane z książkami.  Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy trzeciej pod kierunkiem pani Marioli Tyrpy.  

                     

Po obejrzeniu przedstawienia dzieci mogły pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania książek, poznawały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki. Następnie wszyscy zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko, z rąk pani dyrektor Alicji Burdy,  otrzymało okolicznościowy dyplom ufundowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ala i As”.    Mamy nadzieję, że od tej pory pierwszoklasiści będą często odwiedzali bibliotekę i czytali książki.   

 

 

Wanda Worach