ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Przywróć naszą Ziemię
29 kwietnia 2021

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Idei tego największego ekologicznego święta wyjaśniać nie trzeba. Jednak nadal nie wszyscy przyjmujemy postawy proekologiczne i nie bierzemy wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi,  dlatego pełczycka szkoła swoimi małymi gestami i działaniami sprawiła, że nie ucierpi ona jeszcze bardziej.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w obchody Dnia Ziemi.

 
Katarzyna Matys
Dobrosława Nowak