W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten skierowany został do uczniów klas I-III, a jego celem była praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowania w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Dzięki Fundacji  WOŚP  nasza szkoła została wyposażona w specjalny sprzęt do nauki udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu możliwa była pełniejsza realizacja przyjętego przez nas zadania.


Uczniowie klasy I a, II a oraz III a zostali przeszkoleni przez panią Agnieszkę Tarczyńską, która wcześniej wzięła udział w warsztatach Fundacji „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Podczas zajęć uczniowie poznali tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc.

 

Schemat czynności obejmował:
•    bezpieczeństwo,
•    sprawdzanie przytomności,
•    wezwanie pomocy,
•    sprawdzenie oddechu,
•    pozycję boczną ustaloną,
•    oddechy ratownicze,
•    uciskanie klatki piersiowej,
•    resuscytację krążeniowo – oddechową.


Dzieci podczas zajęć wykazały duże zaangażowanie oraz chęć kontynuacji tego typu zadań. Na zakończenie zajęć uczniowie klasy III a zdawali miniegzamin z pierwszej pomocy i uzyskali Certyfikat Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy.

 

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Tarczyńska

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

25 maja 2018
Ratujemy i uczymy ratować

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska