ul. Ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

sp@sppelczyce.pl

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 
29 sierpnia 2018

 

 

 

edukacja 

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

Szkoła Podstawowa

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19 - 3 września

 

  9.00  Msza Świeta

    10.00  Uroczysty Apel