Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2022/2023 w naszej placówce ruszyły zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów z całej szkoły. Jedną z wielu propozycji, a zarazem nowością,  jest kółko fotograficzne dla uczniów  klas 1-3. Cel zajęć to zainteresowanie uczniów fotografią, możliwością wykonywania zdjęć, dokumentowania zdarzeń, rozwijania wrażliwości na piękno, doskonalenia umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Ponadto program realizuje potrzeby edukacyjne, których nie można w pełni zaspokoić na zajęciach lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów. Połączenie technik fotografowania, znajomości sprzętu z obróbką cyfrową wpływa na całościowe postrzeganie przez uczniów zjawisk występujących w ich otoczeniu. Zajęcia dodatkowo mają wpływ na poszerzenie wiadomości z ekologii, przyrody, informatyki, techniki, estetyki, kultury. Uczniowie mogą zaspokajać swoje potrzeby praktyczne, zainteresowania osobiste, rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego. Ponadto uczą się atrakcyjnie spędzać czas wolny. Koło cieszy się sporym zainteresowaniem, a oto mała próbka tego, co udało nam się zrealizować na ostatnich zajęciach. Zdjęcia portretowe. Jak widać z drugiej strony aparatu, dzieci radzą sobie wyśmienicie. 
 

Opiekun koła: Anna Goławska 
Tekst: Anna Goławska 
Foto: Anna Goławska 
Modele: członkowie koła, klasa 1 a

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

27 września 2022
Rozwijamy swoje pasje!

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska