17.09.2017 r. klasy trzecie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pełczycach włączyły się do ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata – w tym roku pod hasłem – Nie ma śmieci – są surowce.

Celem akcji było budzenie i wzmacnianie świadomości mieszkańców naszego miasta oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. W trakcie akcji zorganizowano wycieczkę wokół Jeziora Panieńskiego, podczas której młodzież zbierała selektywnie odpady wyrzucane do rowów, poboczy i terenów zielonych. Zebrane odpady przekazano lokalnej firmie odbierającej śmieci.

 

Tekst: Elżbieta Piotrowska
Zdjęcia: Michał Diaków i Dobrosława Nowak

 

 

Już po raz 24 w Polsce odbyła się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.
15 września  2017 r.  kl. VI A ze Szkoły Podstawowej w Pełczycach uczestniczyła w tej akcji. Uczniowie zapewnili , że za rok znowu przystąpimy do akcji ,, Sprzątania Świata’’.
                                                                                             

 

Tekst i zdjęcia: Bogdan Kwiatkowski

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

18 września 2017
Sprzątanie Świata

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska