Wybory do Samorządu Uczniowskiego SP w Pełczycach odbyły się 15 czerwca 2022 r.  Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza w składzie: 

 

  • Agata Ikiert z klasy 8 a - przewodnicząca;
  • Stanisław Łuciów z klasy 8 b - zastępca;
  • Hanna Karżanowicz z klasy 8 a - sekretarz

oraz koordynator wyborów - pani Monika Łukjańczyk.
 

Uprawnionych do głosowania było 140 uczniów szkoły. Do wyborów zgłosiło się 36 kandydatów. Oddano 111 głosów, co stanowi 79,28% uczniów uprawnionych do głosowania.  Głosów ważnych oddano sto osiem, trzy głosy były nieważne. 


Na podstawie ilości zdobytych głosów powołane zostały władze Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023: 
 

  1. Przewodnicząca: Jaśmina Jagiełło z klasy 7 a;
  2. Zastępca: Agata Turczyk z klasy 4;
  3. Skarbnik: Rafał Chlebowski z klasy 7 a;
  4. Sekretarz: Hanna Pal z klasy 6

 

Jednocześnie uczniowie dokonali wyboru nowego opiekuna Samorządu Uczniowskiego spośród 21 kandydatów. Oddano 111 głosów, co stanowi 79,28% uczniów uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano sto dziewięć, dwa głosy były nieważne.

 

Na podstawie ilości zdobytych głosów funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego uczniowie po raz kolejny powierzyli pani Barbarze Jagiełło. Opiekunem Małego Samorządu Uczniowskiego klas 1 - 3 została pani Magdalena Kurkiewicz.

 

Nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego i opiekunom serdecznie gratulujemy. Życzymy wytrwałości i pomysłowości oraz owocnej pracy na rzecz szkoły i społeczności. 

 

 

 

 

Monika Łukjańczyk

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

24 czerwca 2022
Święto szkolnej demokracji

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska