W bieżącym roku obchodzimy 77. rocznicę powstania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. Pierwsza próba rozpoczęcia działalności szkoły, w ówczesnym Bursztynowie, została podjęta 10 grudnia 1945 roku, ale w styczniu już ją zamknięto. Ponowne reaktywowanie szkoły miało miejsce 13 marca 1946 roku za sprawą p. Heleny Majewskiej, która zajęła się organizacją i nauczaniem.  

 

W tym szczególnym czasie czcimy również naszego patrona, bowiem rok 2023 to Rok Mikołaja Kopernika, w którym obchodzimy 550. rocznicę jego urodzin. Od października 2022 r. do marca 2023 r. uczniowie i nauczyciele realizowali program „Szkoła Przyjaciół Kopernika”, który obfitował w wiele imprez tematycznych, mających na celu wzbogacanie i utrwalanie wiedzy o naszym Patronie. Na uwagę zasługują, np. gra miejska o M. Koperniku, lekcje z Kopernikiem w klasach I-III, realizacja filmu o sylwetce i osiągnięciach M. Kopernika, wysłanie życzeń urodzinowych do Centrum Badań Kopernikańskich, wzbogacenie biblioteki o opracowania dotyczące patrona.    

 

W tym szczególnym dniu – 10 marca 2023 r. mogliśmy podziwiać uczniowskie portrety Mikołaja Kopernika oraz żywą wystawę „Polacy – bohaterowie nauki”, a także można było zrobić pamiątkowe zdjęcie z Kopernikiem pozującym na  tle planet. Wiele emocji wzbudziła wystawa kronik szkolnych od początku istnienia placówki. Zwłaszcza dla dawnego grona pedagogicznego i pierwszych uczniów przeglądanie starych kart ksiąg to swoisty powrót do przeszłości. Zaproszeni goście witani byli przez uczniów w strojach z epoki, którzy częstowali pysznymi pierniczkami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski.

 

Uroczysty apel miał szczególny charakter, ponieważ gościliśmy na nim pierwszych uczniów naszej szkoły: p. Kazimierę Kozioł i p. Ninę Sitarz oraz nauczycieli, którzy pracowali  w 1971 r., kiedy nadano szkole imię Mikołaja Kopernika: p. Helenę Dzikowską, p. Aleksandrę Kochanowicz i p. Danutę Śliczniak.  Święto Szkoły było też okazją do uhonorowania tytułem „Przyjaciel Szkoły” p. Aldonę Odachowską – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pełczycach w latach 1989 – 2007 oraz p. Józefa Piotrowskiego – Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Zespołu Szkół w latach 1999 – 2017. Pani dyrektor Alicja Burda w pięknym przemówieniu mówiła o wyjątkowości tej chwili, w której wszyscy się zatrzymujemy, by łączyć historię, teraźniejszość i przyszłość, bo przecież nie ma przyszłości bez przeszłości. Miłym zaskoczeniem było odczytanie przez p. Ninę Sitarz wpisu do pamiętnika p. Heleny Majewskiej, która była jej wychowawczynią: Życie to puszcza, przez nie dróg tak wiele (…). Następnie wysłuchaliśmy gratulacji z ust p. dyrektor Szkoły Podstawowej z Będargowa – Beaty Nowak i p. dyrektor Szkoły Podstawowej z Chrapowa – Janiny Maćkowiak oraz przedstawiciela Rady Rodziców – p. Bożeny Matuszewskiej. W drugiej części apelu mieliśmy okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny poświęcony Mikołajowi Kopernikowi w wykonaniu uczniów przygotowanych przez p. Alinę Sitasz oraz układ taneczny zespołu Top Dance (instruktor: Marzena Luisetto).              

 

Apel zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

 

Tekst: Małgorzata Kaczmarek – Wodonos
Zdjęcia: Katarzyna Gortych

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

15 marca 2023
Święto Szkoły – Urodziny Patrona

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska