Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Celem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Taki też cel przyświecał organizatorom Tygodnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach – zwrócenie uwagi na bogactwo i piękno naszego języka polskiego i dbanie o to, co nas wyróżnia wśród innych narodów. Na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, w grudniu ubiegłego roku, został wpisany polski taniec narodowy – polonez. 
Po raz pierwszy w naszej szkole świętowaliśmy Tydzień Języka Ojczystego. Dla każdego coś… i w każdym dniu coś… Językowe potyczki zaczęliśmy 19 lutego,  a do językowej mety dobiegliśmy 23 lutego bieżącego roku. W tych dniach nasza szkoła stała się centrum promocji języka ojczystego. 
Dzień Międzynarodowego Języka Ojczystego wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli polskim tańcem narodowym – polonezem (link). Tego dnia – 21 lutego – ósmoklasiści podsumowali omawianie epopei narodowej, prezentując zadania projektowe. Mogliśmy obejrzeć stroje szlacheckie, usłyszeć koncert Jankiela, poznać genealogię Sopliców i Horeszków oraz spróbować bigosu według przepisu z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Poza tym uczniowie klas VII-VIII przystąpili do rywalizacji o tytuł mistrza języka polskiego. Zwycięzcami okazały się dziewczęta z klasy VIII.
Poza tym przeprowadzono plebiscyt na najpiękniejsze polskie słowo. Zwycięzcą został czasownik „KOCHAĆ”. Drugie miejsce zdobyło słowo: „MIŁOŚĆ”.

 

Edyta Smulczyńska

 

Podczas Tygodnia Języka Ojczystego uczniowie klas młodszych przebywali w królestwie słów, gdzie codziennie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zadaniach i zabawach słowami. Szukali odpowiedzi na pytania: Czy słowa się starzeją?, Czy wyrazy, które zapisujemy tak samo, oznaczają to samo? Dużą frajdą okazało się układanie palindromów. Początkowo zadanie to wydawało się trudne dla uczniów, jednak finalnie świetnie sobie z tym poradzili!
W klasach II i III wyłoniono Mistrzów Ortografii. Zostali nimi: Marcel Graban, Błażej Dobnio, Julia Śliczniak i Olaf Stasiaczyk.

 

Magdalena Kurkiewicz

 

W ramach obchodów Tygodnia Języka Ojczystego odbył się konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii 2024. W kategorii klas IV-VI zwyciężyły uczennice z klasy V b: Lena Drygała i Pola Juszczak. W kategorii klas VII-VIII mistrzynią została Gabriela Franek z klasy VII.
Klasy IV-VI codziennie zmagały się z różnymi zadaniami, pokazującymi, jak bogaty jest nasz język ojczysty. Uczniowie poznali historię języka polskiego, grali w Leksykalne 5 sekund i Ja mam Kto ma?, których bohaterami były pleonazmy i homofony. Ćwiczyli dykcję, zmagając się z łamańcami językowymi i bawili się we frazeologiczne kalambury. Poszukiwali także zaginionych synonimów. Wszystkie te zadania – poza dobrą zabawą – zwróciły uwagę uczniów na to, jak ważne jest dbanie o kulturę języka. 

 

Agata Bereśniewicz

 

W święto Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, 21 lutego 2024 roku, w naszej szkole odbył się konkurs kaligraficzny, w którym wzięło udział 20. uczniów naszej placówki. Celem konkursu było wyłonienie „Mistrza Pięknego Pisania” na poziomie klas II-III, IV-VI i VII-VIII oraz rozpowszechnienie wśród uczniów sztuki pięknego i poprawnego stylu pisania. 
Zadanie uczestników polegało na przepisaniu piórem tekstu zgodnie z zasadami kaligrafii. Komisja, oceniając prace uczniów, uwzględniała bezbłędność zapisu, rozmieszczenie tekstu 
na kartce, prawidłowe łączenie liter oraz brak poprawek i skreśleń.
Oto Mistrzowie Pięknego Pisania: Julia Śliczniak z klasy III a, Agata Turczyk z klasy VI, Oliwia Wyderska z klasy VIII.
Za umiejętności pięknego pisania zwycięzcy otrzymali dyplomy i gratulacje.

 

Monika Łukjańczyk

 

W Tygodniu Języka Ojczystego również świetlica szkolna przygotowała różne ciekawe zadania językowe, np. kalambury dla dużych i małych związane z utworami ojczystych pisarzy. Ujawniło się wiele talentów plastycznych, a gra została przyjęta z wielkimi entuzjazmem. 
Kolejnym zadaniem, z którym przyszło się zmierzyć uczniom było stworzenie plakatu dotyczącego słów z trudnością ortograficzną. Klasy IV-VIII wskazały, jakie słowa sprawiają im problem, które to wyrazy polonistki podkreślają w ich zeszytach na czerwono. 
Najtrudniejsze jednak okazały się pogodowe frazeologizmy. Klasa 5 a walczyła do samego końca, by odkryć ich znaczenie i wywiązać się z przydzielonego zadania.

 

Angelika Kaźmierczak-Ginowicz

 

Film: Walentyna Sytnik
Zdjęcia: Anna Goławska & Katarzyna Matys & Izabela Rybczyńska

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

28 lutego 2024
Tydzień Języka Ojczystego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska