W dniu 10 listopada 2020 r. została przeprowadzona online Ogólnopolska Olimpiada „II Rzeczpospolita - historia Polski 1918-1945”, której celem było upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Na 136 uczestników olimpiady Patryk Matys zajął 18 miejsce, Antoni Weselski - 33, a Agata Ikiert - 49.
Popularyzacji i poszerzaniu wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu poświęcona była Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna, która odbyła się również online w dniu 12 listopada 2020 r.
Wśród uczniów klas IV - VI na 1906 uczestników Jaśmina Jagiełło zdobyła 16 miejsce, a Julia Żurawska - 29. 
Na 1327 uczestników wśród uczniów klas VII - VIII Oliwia Maj zajęła 17 miejsce, Wiktoria Czachowska - 20, Hanna Karżanowicz - 21, a Aniela Kozioł  32.
Wszystkim uczestnikom olimpiad serdecznie gratuluję uzyskanych wyników i zapraszam do wzięcia udziału w kolejnych konkursy i olimpiadach.

 

Szkolny Organizator Olimpiad
Monika Łukjańczyk

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

03 lutego 2021
Wyniki Olimpiad Historycznych

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska