7 czerwca Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie klas ósmych i ich rodzice uczestniczyli w niezwykłych zajęciach z wiedzy o społeczeństwie „Jakim prawem sądzi sędzia?”, które w atrakcyjny i przystępny sposób przybliżyły uczniom funkcjonowanie instytucji prawnych.
Główną atrakcją lekcji była symulacja rozprawy sądowej w wykonaniu uczniów klasy 8 b, którzy wcielili się w role przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i odegrali rozprawę sądową według reguł postępowania karnego. Nie zabrakło żadnego elementu rozprawy sądowej, niezbędnych dokumentów, tj. akt sprawy, aktu oskarżenia, wyroku, a także tóg i żabotów prawniczych. Szkolny hol „Kopernik” zamienił się w autentyczną salę sądową. 
Całe przedsięwzięcie traktowane było jako świetna zabawa,  zarówno dla widzów, jak i uczestników, oraz jako lekcja prawa. Udział w symulacji był z jednej strony doskonałą okazją dla uczniów, aby poznać i zobaczyć na czym polega praca sędziego i stron procesowych, z drugiej gwarantował przeżywanie podobnych emocji, jakie towarzyszą prawdziwej rozprawie.
To zadanie pozwoliło uczniom udoskonalić umiejętności podejmowania decyzji, argumentowania, wnioskowania i pracy zespołowej. Dzięki symulacji rozprawy sądowej doświadczalnie dowiedzieli się, jak wygląda przebieg takiej rozprawy, kto w niej uczestniczy oraz jaką drogę przebiega dana sprawa od naruszenia prawa do trafienia do sądu. 
Oprócz udziału w symulacji uczniowie uczestniczyli w części teoretycznej lekcji, podczas której omówione zostały role procesowe oraz wyjaśniono, jak działa system prawa, jakim zakresem spraw zajmują się sądy, a także dlaczego należy przestrzegać prawa i jakie są konsekwencje ich naruszenia.

 

Tekst: Monika Łukjańczyk

 

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

13 czerwca 2022
Zajęcia otwarte w 8b

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska