Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które odbyło się 19 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach, zgromadziło wielu uczniów, rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Po mszy św. wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie na początku nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły młodszym uczniom. Następnie dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach – Alicja Burda – przedstawiła analizę wyników w nauce, najlepszych uczniów, frekwencję i to wszystko, co miało wpływ na ogólny obraz szkoły w roku 2018/2019. 

 

Był to szczególny dzień dla uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy – w wyniku reformy – stali się ostatnimi absolwentami Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pełczycach, ale był to również szczególny dzień dla uczniów klas ósmych – absolwentów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach. 

 

Pani dyrektor pogratulowała najlepszym uczniom, którzy wyróżnili się w nauce i zachowaniu, a następnie  wręczyła rodzicom listy gratulacyjne. Natomiast wychowawcy rozdali uczniom świadectwa, dyplomy oraz nagrody.

 

Na zakończenie pani dyrektor podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

 

W uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Miejskiej – Marek Sowiński oraz Burmistrz Pełczyc – Mirosław Kluk.

 

Po części pożegnania absolwentów klas trzecich gimnazjum oraz absolwentów klas ósmych nauczyciele wraz z wychowankami udali się do sal, aby rozdać pozostałe świadectwa, dyplomy i nagrody oraz podsumować miniony rok szkolny.

 

Tekst: Edyta Smulczyńska
Zdjęcia: Dobrosława Nowak

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

09 lipca 2019
Zakończenie Roku Szkolnego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska