Dnia 25 czerwca 2021 r. zakończyliśmy rok szkolny. Dla ósmoklasistów to szczególny apel, bo już ostatni w murach Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego, odśpiewaniem hymnu narodowego i przemówieniami. Jako pierwsza głos zabrała  Dyrektor Szkoły – Pani Alicja Burda, która serdecznie przywitała zaproszonych na uroczystość gości, następnie dziękowała wszystkim za ciężką pracę i zaangażowanie w mijającym już roku szkolnym i podsumowała ważniejsze wydarzenia.  Szczególnie ciepłe słowa skierowała do absolwentów, życząc im powodzenia w nowych szkołach i w dalszym życiu. Następnie wysłuchaliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Pana Mirosława Kluka i innych zaproszonych gości, których wypowiedzi niosły przesłanie pełne wiary i optymizmu dla młodych ludzi, kończących szkołę podstawową.
W bieżącym roku szkołę ukończyło 36. uczniów. Naszą tradycją jest rokroczne nadawanie tytułu Najlepszego z Najlepszych, którym został zaszczycony uczeń klasy VIII a Kacper Wojtal, oraz tytułu Sportowca Roku, na który wywalczyła uczennica klasy VIII b Amelia Kowalczyk.
Po oficjalnym wręczeniu świadectw i nagród przez Panią Dyrektor i wychowawców – Monikę Łukjańczyk i Małgorzatę Kaczmarek-Wodonos oraz wręczeniu rodzicom uczniów wyróżniających się listów gratulacyjnych ósmoklasiści podziękowali nauczycielom, pracownikom obsługi i rodzicom za wszystkie starania na drodze ich edukacji, zwłaszcza za wytrwałość i wsparcie w czasach pandemii podczas nauczania zdalnego. 
Uczniowskie przemówienie zwieńczyły kwiaty i ciepłe słowa kierowane już do każdego osobno. Było dużo emocji: radość mieszała się ze smutkiem, łzy z uśmiechami. Najstarszych uczniów pożegnały też klasy VII, wręczając im słodki upominek w postaci tortu. 
Tak minął kolejny rok. Życzymy wszystkim udanych wakacji a tegorocznym absolwentom naszej szkoły owocnych sukcesów w dalszej edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

 

Tekst: Małgorzata Kaczmarek-Wodonos

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

25 czerwca 2021
Zakończenie Roku Szkolnego

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska