19 kwietnia 2023 roku obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, jak co roku, zorganizowało akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Te wiosenne kwiaty są bowiem symbolem zbiorowej pamięci. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. 
W kwietniu 2023 roku nasza szkoła postanowiła w szczególny sposób upamiętnić wybuch powstania w getcie warszawskim, biorąc udział w akcji „Żonkile”. Szkolne obchody upamiętniające te smutne historyczne chwile odbywały się przez tydzień. W tym czasie uczniowie z klas 4-8 podczas lekcji historii oglądali film „Nie było żadnej nadziei”, w oparciu o prezentację poznawali wydarzenia związane z zagładą narodu żydowskiego, a także wykonywali żonkile - symbole pamięci o powstańcach z warszawskiego getta. Oglądali poruszającą animację stworzoną na motywach książki „Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall, która została Honorową Ambasadorką tegorocznej akcji. Nauczyciel historii wprowadził ich w tematykę powstania w getcie warszawskim, przedstawił fakty oraz podjął refleksję na temat godności każdego człowieka. Zwrócił uwagę, że pamięć o tamtych wydarzeniach pozwala oddać hołd tym, którzy oddali życie w walce w słusznej sprawie, a zarazem uświadamia, że dbanie o godność i szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od rasy, narodowości, wyznawanej religii czy światopoglądu, jest naszym moralnym obowiązkiem.
W dniu 19 kwietnia 2023 roku rozdawali uczniom, nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz mieszkańcom papierowe żonkile, będące symbolem pamięci o tych Żydach, którzy zginęli w obronie swojej godności.. 
Akcja „Żonkile” zorganizowana w naszej szkole z pewnością przypomniała i godnie upamiętniła wszystkich tych, którzy dzielnie walczyli i zginęli podczas powstania w getcie warszawskim.

 

Tekst i zdjęcia: Monika Łukjańczyk

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach

edukacja 

 

 

 

20 kwietnia 2023
Żonkile 2023

sp@sppelczyce.pl

epuap: /sppelczyce1/SkrytkaESP

+48 95 768 54 29 - Sekretariat

+48 515 379 691 - Pedagog

+48 515 379 527 - Stołówka

ul. ks. kan. Henryka Raźniewskiego 3

73-260 Pełczyce

Polska